Hà Nội: Tùng Lâm Quán Sứ Tự tứ kết thúc An cư kiết hạ PL.2562 – DL 2018

(HDPT) Buổi lễ được đặt dưới sự trụ trì của HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chánh Duy Na trường hạ, Trụ trì chùa Quán Sứ cùng chư Tôn đức Hòa thượng,Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư trong hạ trường, quý đạo hữu Phật tử các đạo tràng, tổ Phật tử chùa Quán Sứ và Phật tử thập phương cùng về cúng dường chư Tôn đức.

Sau các nghi thức bạch Phật, khai kinh, vọng bái Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đường chủ hạ trường, chư Tôn đức Tăng đã tác pháp Tự tứ, đối thú an cư, sám hối trước đại Tăng. Qua 3 tháng An cư kiết hạ, chư Tôn đức đã nghiêm trì giới luật, thúc liễm thân, tâm, chấp hành nội quy của Ban Tổ chức tạo nên đạo tràng thanh tịnh, hòa hợp đúng tinh thần luật Phật chế định. Tại buổi lễ HT.Thích Thanh Nhiễu thuyết giảng về ý nghĩa của phép Tự tứ có ý nghĩa là Mãn túc, Hỷ duyệt, Tùy ý sự.

Thời gian an cư là thời gian chư Tăng tập trung tu học, thành tựu phạm hạnh, thăng chứng đạo quả. Hành giả trong buổi Tự tứ phải thanh tịnh tự tín với chính mình trong tinh thần tôn trọng, hòa hợp, vị tha, bao dung độ lượng, công tâm và bình đẳng.
Đây cũng là ngày chư Phật hoan hỷ chư Tăng thụ giới an cư được tăng thêm tuổi hạ, ngày đánh dấu sự thành tựu trong việc tu tập.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

Phúc Thịnh
Nguồn: huongdanphattu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *