Hòa Bình là tỉnh miền núi ở phía Tây Bắc của Tổ Quốc

Hòa Bình là tỉnh miền núi ở phía Tây Bắc của Tổ Quốc, có trục đường quốc lộ 6 đi qua, là điểm giao lưu kinh tế với Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 7 dân tộc anh em Mường, Kinh, Thái, Tày Mông, Dao, Hoa cùng chung sống.

Về mặt tổ chức, hiện nay toàn tỉnh có khoảng trên 80.000 phật tử trải đều khắp 11 huyện, thành phố. Nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh có 17 thành viên là tăng ni và cư sĩ tiêu biểu. Ban trị sự đã hoàn thành phương hướng nhiệm vụ công tác Phật sự, thành lập được 5 giáo hội cấp huyện, thành phố
Về hoạt động Phật sự chuyên ngành, Ban Trị sự đã từng bước hướng dẫn, bàn bạc với các địa phương xin chủ trương và thực hiện công tác tăng sự, tổ chức an cư kết hạ, hoằng pháp theo đúng quy định. Công tác hướng dẫn Phật tử cho thấy tình hình sinh hoạt của hơn 26 đạo tràng, tổ hội Phật tử ngày càng có nền nếp và thực hiện tốt bổn phận của người Phật tử. Công tác nghi lễ được tổ chức trang trọng với tinh thần báo ân, báo hiếu trọn đời. Đặc biệt, Ban Trị sự GHPGVH tỉnh đã giúp đỡ các Ban Trị sự các huyện trong việc Phật sự, nhân sự, hoằng pháp lợi sinh.
Thực hiện công tác từ thiện xã hội, hoạt động xã hội – từ thiện của Phật giáo Hòa Bình đã thực hiện được tổng số tiền đạt hơn 500 triệu đồng mỗi năm. Phật giáo Hòa Bình cũng đã tích cực tham gia và hoàn thành tốt các công tác ích nước, lợi dân, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *