Vĩnh Phúc: Ban Trị sự tỉnh tổ chức Đại Giới Đàn PL. 2562 – DL. 2018


Ngày 31-8-2018 ( ngày 21 – 7 – Mậu Tuất ) tại chùa Hà Tiên – TP. Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức Đại Giới Đàn PL. 2562 – DL. 2018

 

Thực hiện chương trình Phật sự của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ IV ( 2017 – 2020 ), được sự cho phép của Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam và các cơ quan lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 31-8-2018 tại chùa Hà Tiên – TP. Vĩnh Yên tỉnh  Vĩnh Phúc, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức Đại Giới Đàn  PL. 2562 – DL. 2018 ( Tổ chức trong 2 ngày 31-8 -2018 và 1-9-2018 ) để trao truyền giới pháp cho 207 vị tăng ni giới tử tại 9 quận huyện, thị xã, thành phố tu học và hành đạo trong tỉnh.( 40 vị tỷ khiêu  tăng; 30 vị tỷ khiêu ni; 39 vị Sa di; 33 vị thức xoa; 65 vị sa di ni ).

 

Ban tổ chức  cung thỉnh Hội đồng thập giới sư tăng, nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Dũng làm ngôi vị Đàn đầu Hòa thượng; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ngôi vị Yết ma A – xà – lê; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ngôi vị Giáo thọ A – xà – lê; cùng Chư Tôn Đức tôn chứng: Hòa thượng Thích Quảng Tùng đệ nhất tôn chứng;  Thượng tọa Thích Đức Thiện đệ nhị tôn chứng; Thượng tọa Thích Minh Trí đệ tam tôn chứng;Thượng tọa Thích Tỉnh Thuần đệ tứ tôn chứng, Đại đức Thích Minh Pháp đệ ngũ tôn chứng, Đại đức Thích Giác Minh đệ lục tôn chứng, Đại đức Thích Kiến Nguyệt đệ thất tôn chứng.

 

Chư Tôn đức Hội đồng thập giới sư ni. Ban tổ chức nhất tâm cung thỉnh ni trưởng Thích Đàm Nghiêm làm Hòa thượng đàn đầu; Ni trưởng Thích Đàm Thành ngôi vị Yết Ma A – xà – lê: Ni trưởng Thích Đàm Tịnh ngôi vị Giáo thọ A – xà – lê: Ni sư Thích Đàm Lan đệ nhất tôn chứng;  Ni sư Thích Đàm Minh đệ nhị tôn chứng; Ni sư Thích Đàm Khang đệ tam tôn chứng; Ni sư Thích Đàm Thu đệ tứ tôn chứng; Sư cô Thích Nữ Viên Đăng đệ ngũ tôn chứng; Sư cô Thích Nữ Viên Nhân đệ lục tôn chứng; Sư cô Thích Đàm Tuệ đệ thất tôn chứng.

 

Công tác khai đàn truyền giới là một trong những trách nhiệm hàng đầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ nền tảng giới luật tam vô lậu học: GIỚI – ĐỊNH -TUỆ, để hàng đệ tử Phật hoàn thiện nhân cách trở thành người kế thừa mạng mạch Phật pháp giúp cho Phật pháp tồn tại lâu dài giữa thế gian. Giới Đàn là TUYỂN PHẬT TRƯỜNG, nghĩa là trường tuyển chọn người đệ tử Phật trong tương lai theo đúng chánh  pháp của Đức Phật , đào tạo con người có nhân cách đạo đức, lợi lạc cho chúng sinh, lợi lạc cho xã hội làm tốt Đời đẹp Đạo.

Xin giới thiệu một số hình ảnh của Đại Giới Đàn:

Giới đàn Tăng chụp hình lưu niệm

Phúc Thịnh – Thiện Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *